სასტუმროებს უფლება მიეცათ მოახდინონ ვალუტის გადაცვლის ოპერაცია

სასტუმროებს უფლება მიეცათ მოახდინონ ვალუტის გადაცვლის ოპერაცია

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 7 თებერვალის №27/04 ბრძანებით დამტკიცებული იქნა ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების რეგისტრაციისა და რეგულირების წესი.

აღნიშნული წესის მე–2 მუხლის მე–10 პუქტის შესაბამისად იმ  მეწარმეს, რომელიც ახორციელებს სასტუმროს საქმიანობას უფლება მიეცა, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გარეშე სასტუმროს ტერიტორიაზე განახორციელოს ვალუტის გადაცვლის ოპერაციები, თუ თანხის გადაცვლის თითოეული ოპერაცია არ აღემატება 2000 ლარს (ან მის ეკვივალენტს სხვა ვალუტაში).

დარწმუნებული ვართ აღნიშნული ცვლილება  ხელს შეუწყობს სასტუმროების საქმიანობას საქართველოში და ტურისტებს  უფრო მეტ კომფორტს შეუქმნის.


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge