ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდს მიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი

2012 წლის 19 მარტს საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიერ გამოცემული იქნა საქართველოს, კულტურის, ტრადიციებისა და მეღვინეობისათვის მეტად მნიშვნელოვანი ბრძანება. კერძოდ აღნიშნული ბრძანებით  ქვევრის ღვინის დაყენების უძველეს ქართულ ტრადიციულ მეთოდმიენიჭა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი.


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge