2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პრლამენტის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი საქართველოს შრომის კოდესში

2013 წლის 13 ივნისს საქართველოს პრლამენტის მიერ ცვლილებები იქნა შეტანილი საქართველოს შრომის კოდესში.საქართველოს შრომის კოდექსში ცვლილებების შეტანის საკითხი საზოგადოების ინტერესის განსაკუთრებულ საგანას წარმოადგენდა და ცვლილებების განხორციელებაში ჩართული იყოს არაერთი ფიზიკური,იურიდიული პირი თუ არასამთავრობო ორგანიზაცია.

იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძემოგაწვდით ინფორმაციას იმ ცვლილებების შესახებ რომლებიც შეტანილი იქნა საქართველოს შრომის კოდექსში, აღნიშნული ცვლილებების ოფიცილურად გამოქვეყნების შემდეგ.


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge