ვებგვერდს „პუბლიკაციებში“ დაემატა თათია გაწერელიას მიერ დაწერილი სტატია, რომელიც ეხება სამუშაო დროის ხანგრძლივობას საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით.

ვებგვერდს „პუბლიკაციებში“ დაემატა  თათია გაწერელიას მიერ დაწერილი სტატია, რომელიც ეხება სამუშაო დროის ხანგრძლივობა საქართველოს შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით. სტატია შეგიძლიათ იხილოთ გრაფაში "პუბლიკაცკები".


http://lawcompany.ge/index.php?z=public&id=19


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge