ტრენინგი აღსრულების ეროვნული ბიუროს ახალი სერვისის “ფაქტების კონსტატაციის“ შესახებ

2012 წლის 30 იანვრს „იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე“–ს წარმომადგენელმა მონაწილეობა მიიღო   ევროკავშირის „დაძმობილების პროექტი „სააღსრულებო სისტემის გაუმჯობესებისთვის (BESTT)" ფარგლებში აღსრულების ეროვნული ბიუროსა და პროექტში ჩართული საერთაშორისო ექსპერტების მიერ გამართულ სემინარში, რომელიც ეხებოდა ბიუროს ახალ სერვის "ფაქტების კონსტატაცია".


2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

სიახლეების არქივი

 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge