„იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე“–ს მიერ განხორციელებული სოციალური პროექტის ფარგლებში მომხმარებელს საშუალება ეძლევა ვებგვერდის მეშვეობით დასვას შეკითხვა მისთვის პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალში და  მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე, გონივრულ ვადაში მიიღოს პასუხი.

შეკითვის დასასმელად გთხოვთ, შეავსოთ ფორმა.

სახელი:
ელ. ფოსტა:
შეკითხვა:
  შეიყვანეთ კოდი
 
 

2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

2016-05-17
რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?

2016-05-11
როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?

 
 
დასვით შეკითხვა თქვენთვის პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალში და თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე მიიღებთ პასუხს.
 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge