სხვადასხვა პერიოდში „იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე“-ს კლიტნტები იყვენენ და არიან: 
 • სს „ლუკოილ გრუზია“;
 • შპს „ლუკოილ ჯორჯია“;   
 • სს „საქნავთობი“;
 • კომპანია „სპი კაპაკ პეტროფაკ ინტერნეშენალ ლიმიტედი“  
 • ფარმაცევტული კომპანია შპს “გეა”;
 • სს „თელავის ღვინის მარანი“;  
 • შპს “ჯორჯიან ივენტს”;
 • დამოუკიდებელი რეგისტრატორი, კომპანია “ეროვნული რეესტრი”;  
 • ინტერნეტ პროვაიდერი - შპს „კავკაზუს-ნეტვორკი“; 
 • გადამზიდავი კომპანია “მაერსკ ლაინი”-ს წარმომადგენლობა საქართველოში შპს “მერსკ საქართველო”;
 • საქართველოს სახელმწიფო, საჯარო სამსახურის მუნიციპალური დაწესებულებებისა და საზოგადოებრივი მომსახურების მუშაკთა პროფკავშირი;
 • მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია, ფონდი “ნორგე”;
 • ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაცია “ელკანა”;
 • ნავთობ კომპანია (ინვესტორი) შპს “საქნავთობ-სამგორი”;
 • ტუროპერატორი კომპანია “კავკაზუს ტრაველი”;
 • შპს “ჯორჯიან ჰოსფითალითი გრუპ”;
 • შპს „CT AUTO“ - მანქანების გაქირავების საერთაშორისო კომპანია „ჰერცი“-ს წარმომადგენლობა საქართველოში;
 • ტუროპერატორი კომპანია “ექსპლორ ჯორჯია“;
 • “CARLSON WAGONLIT”-ის წარმომადგენლობა საქართველოში, კომპანია “სი თი ეს”;
 • “AMERICAN EXPRESS”-ის წარმოამდგენლობა საქართველოში, კომპანია „ვი აი პი-ბი თი სი“;
 • სხვადასხვა სახელმწიფოს წარმომადგენლებისაგან დაკომპლექტებული ინვესტორი კომპანია შპს „აგროლაინ ლიმიტედ“;
 • ესტონური საინვესტიციო კომპანია „პ.ა.გ“, რომელიც ანხორციელებს ინდუსტრიული პარკის მოწყობას;
 • ამიერკავკასიასა და აზიაში ნეშენალ გეოგრაფიკისა და ტელეკომპანია „ბი ბი სი“-ს პროექტების (მათ შორის Top gear) განმახორციელებელი კომპანია „გეოფილმ პროდაქშენი“;
 • შპს „საქართველოს დასუფთავების სამსახური“;
 • შპს „ჯი.თი.აი“;
 • შპს „იმპერიუმი“;
 • ქართულ-იტალიური ასოციაცია;
 • შპს „ბეიბი ლაინი“;
 • შპს „ექსპორტ ლაინი“;
 • შპს “ქართული სასწავლებელი - საგანმანათლებლო ჰოლდინგი” და მასში შემავალი კომპანიები: შპს „ქართული სასწავლებელი-თბილისი“, შპს „ქართული სასწავლებელი ბათუმი“;
 • შპს "ლათა N";
 • შპს „ოლიმპი პლიუს“;
 • შპს „გლობალ ინვესტ ერთი“;
 • დამოუკიდებელი რეგისტრატორი კომპანია სს “ საქართველოს ეროვნული რეესტრი”;
 • შპს “N.K. Style”;
 • ზეთების მწარმოებელი პოლონური კომპანია სს ტედექს პროდაქშენის წარმომადგენლობა საქართველოში;
 • შპს „გასი“;
 • უკრაინული კომპანია შპს „Oil Metro“;
 • სირიელი ინვესტორების მიერ დაფუძნებული კომპანია „GOLDEN LEATHER“;
 • შპს Crosslane Investments Limited-ის კანონიერი წარმომადგენლობის (ფილიალი) საქართველოში. კომპანია საქართველოში ანხორციელებს ცხოველთა სასაკლაოს კომპლექსის ფუნქციონირებას;
 • „NISSAN“-ის წარმოამდგენლობა საქართველოში – შპს „ეი.პი.ეს“;
 • შპს “SIAFARM”;
 • შპს “ბიზნეს ადმინისტრირების მხარდაჭერის ცენტრი”;
 • შპს „ჰიდროგეოენერგოცენტრი“;
 • შპს „პროფილაქტიკური დეზინფექციის განყოფილება“;
 • შპს “Vake English Daycare”- საბავშვო ბაღი;
 • სს „ენერგოსერვისი“;
 • შპს „ATP-Group  
 • შპს "ინ–სი";
 • შპს „მაკრიალი“;
 •  შპსPierrot Le fou +”;
 • შპს “Gregs services”;
 • შპს  „აა პლასტი“;
 • შპსGeorgian European Group of Companys
პროექტები:
 • იურიდიულ კომპანიას მონაწილეობა აქვს მიღებული ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ძირითადი საექსპორტო მილსადენით ნავთობის ტრანსპორტირების შესახებ განხორციელებულ პროექტში, რა დროსაც სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა (აგრეთვე მონაწილეობას ღებულობდა სასამართლო დავებში) კომპანია სპი კაპაკ პეტროფაკ ინტერნეშენალ ლიმიტედს, რომელიც წარმოადგენდა მილსადენის მშენებლობის განმახორციელებელ კომპანიას;
 • მონაწილეობას ღებულობდა, ნავთობის მოპოვების სფეროში ინვესტორებთან საქართველოს სახელმწიფოს წარმომადგენლის, სახელმწიფო ნავთობ კომპანია საქნავთობის მიერ განხორციელებულ პროექტებში და კომპანიის შიდა ორგანიზაციული მართვის ჩამოყალიბებასა და წარმართვაში;
 • სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა ნატოს სამიტის მოწყობას საქართველოში;
 • სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის კონგრესის მოწყობას საქართველოში;
 • სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა ღვინისა და ვაზის 33-ე მსოფლიო კონგრესის მოწყობას;
 • სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა ქართული ღვინის პროდუქციის პოპულარიზაციის ხელშეწყობის ღონიძიების ფარგლებში, სსიპ ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინიციაატივით, 2012 წლის  9 მაისს ლატვიაში (ქ.რიგა) და 11 მაისს ლიტვაში (ქ. ვილნიუსი) გამართულ ღონიძიებას, სახელწოდებით ,,ქართული ღვინის დღეები”;
 • სამართლებრივ უზრუნველყოფას უწევდა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის ევროპის კომისიის 54-ე შეხვედრისა და სემინარის ფარგლებში 2012 წლის 08 მაისიდან 11 მაისის ჩათვლით გამართულ ღონისძიებას.
 

2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

2016-05-17
რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?

2016-05-11
როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?

 
 
დასვით შეკითხვა თქვენთვის პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალში და თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე მიიღებთ პასუხს.
 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge