მოგესალმებით "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე"-ს ოფიციალურ ვებ გვერდზე!
"იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე", სხვადასხვა სამართლებრივი ფორმით საქმიანობას ეწევა 2000 წლიდან.
მოღვაწეობის პერიოდში იურიდიულ კომპანიაში ჩამოყალიბებული იქნა კლიენტებთან ურთიერთობისა და საქმის წარმოების კორპორატიული ტრადიციები და წესები, რაც კომპანიის მთლიან რესურსებზე დაყრდნობით საშუალებას აძლევს მას წარმატებულად აწარმოოს თავისი საქმიანობა და მიაღწიოს დასახულ მიზნებს.
იურიდიულ კომპანიას  მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალი ადგილობრივი, თუ საერთაშორისო პროექტის განხორციელებაში.
წლების განმავლობაში წარმატებული საქმიანობა საწინდარი გახდა იურიდიული კომპანიის მიერ ბაზარზე თავის დამკვიდრებისა, რომელსაც იგი დღემდე წარმატებით ინარჩუნებს.
 

2017-07-25
ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისათვის სასჯელი მკაცრდება

2016-06-17
ვებ გვერდს პუბლიკაციებში დაემატა სტატია დაუსრებელი გადაწყვეტილების შესახებ

2016-06-06
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ ხდება პირის უგზო-უკვლოდ დაკარგულად აღიარება ან გარდაცვლილად გამოცხადება

2016-06-02
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა სტატია თუ როგორ და რა შემთხვევაში ხდება სახელისა ან/და გვარის შეცვლა.

2016-05-18
ვებ გვერდს "პუბლიკაციებში" დაემატა ნინო ჭოხონელიძის სტატია სავალდებულო წილთან დაკავშირებით.

2016-05-17
რა შემთხვევაში ვთავისუფლდებით სასამართლო ხარჯების გადახდისაგან?

2016-05-11
როდის შეგვიძლია მოვითხოვოთ სასამართლო ხარჯების გადახდის გადავადება ან/და მათი ოდენობის შემცირება?

 
 
დასვით შეკითხვა თქვენთვის პრობლემატურ საკითხთან დაკავშირებით, სამოქალაქო ან ადმინისტრაციულ სამართალში და თქვენს მიერ მითითებულ ელექტრონულ მისამართზე მიიღებთ პასუხს.
 

ნუცუბიძის ქ 26ა
თბილისი 0177 საქართველო
+995 32 2 142 542
info@lawcompany.ge
lawcompany.ga@gmail.com

 


Copyright© 2012, "იურიდიული კომპანია გიორგი აბაშიძე". ყველა უფლება დაცულია.   Design by: Zura Miminoshvili
Developed by: www.colibri.ge